Guileless, Selfless, Pure Love - Parents Worship Day, 14th Feb (Eng/ Tel) - General - లోకం తీరు/ News
           
మిగతా లోకం తీరు కూడా చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. 2094 కధనాలు. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 2129 General Articles and views 1,923,295; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 229,693.
Auto news updates for EAST and WEST in English/ Hindi/ Telugu along with TV, Radio, Newspaper, Newsbites
చివరలో ఉన్న చిత్రం/ వీడియో/ ఆడియో మరువద్దు. 2 min read time.

Guileless, Selfless, Pure Love - Parents Worship Day, 14th Feb (English/ Telugu)
నిష్కపటమైన, నిస్వార్థమైన, స్వచ్ఛమైన ప్రేమ - తల్లిదండ్రుల ఆరాధన (పూజా) దినం, ఫిబ్రవరి 14 (ఆంగ్లము/ తెలుగు)

Lord Ganesha is the ideal for us, he worshiped his parents Parvati Shiva, earned the virtue of moving around earth/ universe and won the leadership over gaNa.

తల్లి దండ్రులు పార్వతీ పరమేశ్వరుల కు పూజ చేసి, విశ్వప్రదక్షణ చేసిన పుణ్యాన్ని సంపాదించి, గణాధిపత్యాన్ని సాధించిన, గణేషుడు మనకు ఆదర్శం.

A person, who is not serving/ worshiping his own parents by forgetting their sacrifices for him, can't do good or justice to his own family and society without selfishness (or expectation).

తనకోసం తన తల్లితండ్రులు చేసిన త్యాగాలను మరచి, వారికి సేవ/ పూజలు చేయని వ్యక్తి, స్వార్థం లేకుండా (లేదా ఏమీ ఆశించకుండా), సొంత కుటుంబానికి మరియు సమాజానికి మేలు చేయలేడు.

The person can't teach Samskara gratitude to his next generations because even he doesn't know that. Even the person can't be a pure true devotee for any spiritual God or Guru. Need more births to get Moksha, because he can't win Arishadvarg.

తనకే తెలియని సంస్కారాన్ని క్రుతజ్ఞతను, ఆ వ్యక్తి తన తర్వాత తరాలకు నేర్పలేడు. ఆ వ్యక్తి కూడా, ఏ ఆధ్యాత్మిక దేవుడికి లేదా గురువుకు, స్వచ్ఛమైన నిజమైన భక్తుడు కాలేడు. మోక్షానికి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాలి, ఎందుకంటే అరిషడ్వర్గాలను జయించలేడు.

So at least now, we can start practically loving and worshipping our living Gods. We already learned in childhood, Matru devobhava and Pitru Devobhava. Now put that in practice.

కాబట్టి కనీసం ఇప్పుడు, మనం మన సజీవ దేవతలను ఆచరణాత్మకంగా ప్రేమించడం మరియు ఆరాధించడం ప్రారంభించవచ్చు. మాతృ దేవోభవ, పితృ దేవోభవ అని బాల్యంలోనే నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఆచరణలో పెడదాము.

If we don't have living parents now, don't worry, we can find someone in our relatives/ neighbors. We are praying and doing puja to the stone by thinking as God/ Guru. So we can do puja/ service to other living parents by remembering our parents, correct?

మనకు ఇప్పుడు జీవించి ఉన్న తల్లిదండ్రులు లేకుంటే, చింతన వద్దు, మన బంధువులలో/ పొరుగువారిలో ఎవరైనా కనుగొనవచ్చు. దేవుడిగా/ గురువుగా భావించి, రాయికి పూజలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి మనం జీవించి ఉన్న ఇతరుల తల్లిదండ్రులకు, మన తల్లిదండ్రులు ను స్మరించుకుని పూజ/ సేవ చేయవచ్చు, తప్పు లేదు కదా?

Celebrate the pure selfless bond between children and parents on a global-level with the objective of creating a strong character and spirit of serving parents.

తల్లిదండ్రులకు సేవ చేసే బలమైన పాత్ర (లక్షణాలు) మరియు స్ఫూర్తిని సృష్టించే లక్ష్యంతో ప్రపంచ స్థాయిలో, పిల్లలు మరియు తల్లిదండ్రుల మధ్య స్వచ్ఛమైన నిస్వార్థ బంధాన్ని, జరుపుకుందాము.

* Make Parents Take A Seat తల్లిదండ్రులను సుఖాసీనులు చెయ్యండి
* Apply Tilak & Offer Flowers తిలకం దిద్ది, పుష్పాలను అందించండి
* Circumambulate Parents తల్లిదండ్రులకు ప్రదక్షిణ చేయండి
* Bow & Greet Parents తలవంచి పాదాలు నమస్కరించి తల్లిదండ్రులను అభినందించండి
* Perform Aarti - Worship with lamp ఆరతి - దీపారాధన చేయండి
* Parents Blessings తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు పొందండి

Today, such pious feelings of pure and selfless love have given way to the degenerative passion and lust, which has now come to be accepted as love. 14th February is celebrated as Valentine’s Day. Young boys and girls in the west exchange greetings cards, chocolates and roses with each on this day.

నేడు, స్వచ్ఛమైన మరియు నిస్వార్థమైన ప్రేమ యొక్క అటువంటి పవిత్రమైన భావాలు క్షీణించిన అభిరుచి మరియు కామానికి/ కోరికకు దారితీశాయి, అది ఇప్పుడు ప్రేమగా అంగీకరించబడింది. ఫిబ్రవరి 14 ని వాలెంటైన్స్ డేగా జరుపుకుంటారు. పశ్చిమ ప్రాంతంలోని యువకులు మరియు బాలికలు ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరితో గ్రీటింగ్ కార్డ్‌లు, చాక్లెట్లు మరియు గులాబీలను మార్చుకుంటారు.

Vedic scripture says Matri Devo Bhavah, Pitri Devo Bhavah meaning Regard your Mother as God, regard your Father as God. Parents undergo
various hardships to grow their children and provide them with all kind of comforts without expecting anything in return. Seeing their so many selfless sacrifices, they are worth worshiping.

మాతృ దేవో భవః, పిత్రి దేవో భవః, అంటే మీ తల్లిని దేవుడిగా పరిగణించండి, మీ తండ్రిని దేవుడిగా పరిగణించండి, అని వేద గ్రంధాలు చెబుతున్నాయి. తల్లిదండ్రులు, తమ పిల్లలను ఎదగడానికి మరియు ప్రతిఫలంగా ఏమీ ఆశించకుండా, వారికి అన్ని రకాల సుఖాలను అందించడానికి వివిధ కష్టాలు, పడ్డారు. వారి అనేక నిస్వార్థ త్యాగాలను చూసి, వారు పూజించదగినవారు.

There are festivals dedicated to worship Lord Ganesh, Shiva, Durga, Rama, Krishna, Guru, etc. but there is no day to worship our Parents – the living Gods. Wouldn’t it be nice to have a day to express our love and gratitude toward parents by worshiping them?

గణేష్, శివుడు, దుర్గ, రాముడు, కృష్ణుడు, గురువు మొదలైన వారిని పూజించడానికి అంకితమైన పండుగలు ఉన్నాయి, కానీ మన తల్లిదండ్రులను - సజీవ దేవతలను ఆరాధించే రోజు లేదు. తల్లిదండ్రులను ఆరాధించడం ద్వారా వారి పట్ల మన ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతలను వ్యక్తీకరించడానికి ఒక రోజు ఉంటే మంచిది కాదా?

February 14 is celebrated as Valentine's Day – Love Day. This would be the best day to express our love and gratitude for Parents. Just like how Lord Ganesh worshiped His Parents, Lord Shiva and Goddess Parvati; and was blessed by Shiva as the first God to be worshiped among all Gods.

ఫిబ్రవరి 14ని వాలెంటైన్స్ డేగా జరుపుకుంటారు - ప్రేమ దినోత్సవం. తల్లిదండ్రుల పట్ల మన ప్రేమను మరియు కృతజ్ఞతా భావాన్ని తెలియజేయడానికి, ఇది ఉత్తమమైన రోజు. గణేశుడు తన తల్లిదండ్రులైన శివుడు మరియు పార్వతిని ఎలా పూజించాడో అలాగే; మరియు అన్ని దేవుళ్ళలో పూజించబడే మొదటి దేవుడుగా శివునిచే అనుగ్రహించబడ్డాడు.

Similarly, on February 14, children bow down to their parents, perform their Pooja and Aarti, circumambulate around Parents, hug them, share sweets, and take pledge of serving them.

అదేవిధంగా, ఫిబ్రవరి 14 న, పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరిస్తారు, వారి పూజ మరియు ఆరతి నిర్వహించి, తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తారు, వారిని కౌగిలించుకుంటారు, స్వీట్లు పంచుకుంటారు మరియు వారికి సేవ చేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.

True Love is Supreme Bliss, Supreme Consciousness, which helps us to unite with God. Today, such true and unconditional love can be found in Parents for their children.

నిజమైన ప్రేమ అనేది అత్యున్నత ఆనందం, అత్యున్నత స్పృహ, ఇది భగవంతునితో ఐక్యం కావడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. నేడు, అటువంటి నిజమైన మరియు షరతులు లేని ప్రేమను వారి పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులలో చూడవచ్చు.

Parents are always well-wishers for their children. However, when children worship them as God, this will give immense pleasure and satisfaction to Parents and their inner Lord will shower His blessings on children. It will inculcate good values and traits in children.

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఎల్లప్పుడూ శ్రేయోభిలాషులు. అయినప్పటికీ, పిల్లలు వారిని దేవుడిగా పూజించినప్పుడు, ఇది తల్లిదండ్రులకు అపారమైన ఆనందాన్ని మరియు సంతృప్తిని ఇస్తుంది మరియు వారి అంతరంగిక ప్రభువు పిల్లలపై తన ఆశీర్వాదాలను కురిపిస్తాడు. ఇది పిల్లలలో మంచి విలువలు మరియు లక్షణాలను పెంపొందిస్తుంది.

Celebrations in India and worldwide భారతదేశం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేడుకలు

1. Since 2012, February 14 is officially celebrated as Matru Pitru Poojan Diwas in all government schools of Chhattisgarh.
2012 నుండి, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫిబ్రవరి 14ని అధికారికంగా మాతృ పితృ పూజన్ దివస్‌గా జరుపుకుంటారు.

2. In 2017, the District Collector of Madhya Pradesh issued a notice for schools, youth and urged people to celebrate 14th February as Matru-Pitru Pujan Diwas.
2017లో, మధ్యప్రదేశ్ జిల్లా కలెక్టర్ పాఠశాలలు, యువత కోసం నోటీసు జారీ చేశారు మరియు ఫిబ్రవరి 14ని మాతృ-పితృ పూజన్ దివస్‌గా జరుపుకోవాలని ప్రజలను కోరారు.

3. The education minister of Jharkhand, Neera Yadav, issued a notice to celebrate the day in 40,000 government schools in the state in 2018.
2018లో రాష్ట్రంలోని 40,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని జార్ఖండ్ విద్యాశాఖ మంత్రి నీరా యాదవ్ నోటీసు జారీ చేశారు.

4. For the past few years, it has been celebrated in various temples and housing communities of the Bay Area, California by Shri Yoga Vedanta Ashram (California Chapter).
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, శ్రీ యోగా వేదాంత ఆశ్రమం (కాలిఫోర్నియా చాప్టర్) ద్వారా కాలిఫోర్నియాలోని బే ఏరియాలోని వివిధ దేవాలయాలు మరియు గృహ సముదాయాల్లో దీనిని జరుపుకుంటున్నారు.

5. Since, over a decade, it is also being celebrated in the UK, Australia, Singapore, Canada, Germany, New Zealand and other countries.
ఒక దశాబ్దం నుండి, ఇది బ్రిట్టన్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్, కెనడా, జర్మనీ, న్యూజిలాండ్ మరియు ఇతర దేశాలలో కూడా జరుపుకుంటున్నారు.

6. So far, it has been celebrated globally by ఇప్పటివరకు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకున్నారు
22,000+ cities & villages నగరాలు & గ్రామాలు
30,000+ schools & societies పాఠశాలలు & సంఘాలు
167+ countries దేశాలు
27.5 Million people మిలియన్ల మంది  

Author photo Sri, Telugu , 15+ yrs Journalist/ Photo/ Video/ Edit/ Field/ Publish. 840+ Foreign and local events/ places coverage, 2129 General Articles and views 1,923,295; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 229,693
Dt : 12-Feb-2022, Upd Dt : 12-Feb-2022, Category : General
Views : 869 ( + More Social Media views ), Id : 1300 , State : Andhra/ Telangana (Telugu) , Country : India
Tags : guileless , selfless , love , lovers day , parents , worship , day , children , 14th feb
Note : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు. Whatever you are reading here is their opinion or experience or heard from elders. Everyone may not agree. Please consult your elders and decide whether it is good or bad.
ఆత్మ వంచన కాపీ వద్దు, ఫార్వార్డ్ ముద్దు. స్వార్థం నిర్లక్ష్యం వదిలి, భారతీయ విలువల, మంచిని పంచిన పెంచిన పుణ్యం.
మా సామాజిక చైతన్య సమాచారం లో తప్పులు ఉంటే మన్నించి, బాధ్యత గల పౌరునిగా, మంచిని పెంచే, ఆదర్శ వ్యక్తి గా, సరిచేసి సూచించగలరు.
మాతృమూర్తి మాతృభాషను గౌరవించి, తెలుగు లో సొంతం గా 2 మాటలు రాయడం, కనీసం మమ్మల్ని తిట్టేందుకు అయినా. ధర్మాన్ని రక్షించిన, అది మనల్ని కాపాడుతుంది.

Share
NRI , అమెరికాలో లేదా విదేశం లో ఉంటారా, అయినా USA వార్తలూ ఇక్కడే
Facebook Comments
All best news at one place for NRIs
Multiple source NEWS from 11 yrs
No Ads or Spam, free Content