పాటతో పరమార్ధం - నెల్లూరి నెరజాణా (భక్తి పేరడీ) – ఒకే ఒక్కడు - అర్జున్, మనీషా కొయిరాలా, రఘువరన్ - Songs - లోకం తీరు/ News
           
మిగతా లోకం తీరు కూడా చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. 2073 కధనాలు. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 2108 General Articles and views 1,861,967; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 224,525.
Auto news updates for EAST and WEST in English/ Hindi/ Telugu along with TV, Radio, Newspaper, Newsbites
చివరలో ఉన్న చిత్రం/ వీడియో/ ఆడియో మరువద్దు. 1 min read time.

Song Spirit - Nelluri Nerajana (Bhakti Parody) – Oke Okkadu - Arjun, Manisha Koirala, Raghuvaran

భగవద్గీత లో క్రిష్ణయ్య చెప్పిన, కోటి మంది లో ఒకరు మాత్రమే మనవైపు చూస్తారు - నిత్య సాధన, సజీవ గురువు సేవ, నీతి నియమాలు, పది మంచి మంచి కోరుతూ, మానసిక నియంత్రణతో, సమతా స్తితిలో, స్తిత ప్రజ్ఞత తో, స్తిర మార్గములో ఎవరైతే ఉంటారో, వారిలో ఒకరు మాత్రమే, నన్ను చేరుతారు. మరి మనము ఆ కోటి మందిలో ఒకరుగా ఉండాలి మిత్రమా, అది అంత తేలిక కాదు, జన్మల సాధన కావాలి. మరి ఈ జన్మ లో కూడా సాధన ప్రయత్న మొదలు వద్దా? ఆ ఒకే ఒక్కడు మనము కావద్దా?

ఇవన్నీ ప్రాపంచిక బ్రమలు, అశాశ్వతమని తెలిసిన రోజున, తనను తాను తెలుసుకున్న రోజున, జీవుడు శాంత పడతాడు. ఇలా పాడతాడు. మరి మీరు గొంతు కలిపి పాడి వినిపిస్తారు కదూ.

ఓ మోహాల బ్రమ జీవా, మనం దేవుని పూజకు కుంకుమల్లె మారిపోమా? రోజు ధ్యాన చేయ, అందరికీ ఆరోగ్యం ఇచ్చే పసుపులాగ మారి, నిత్య దైవ సాధనాలు నిష్టగా మానసిక నియంత్రణ తో, చేసుకోమా? దైవ అందెలకు, మువ్వలాగ, మనల్ని మనం కొంచెం, మార్చుకోమా? అంటాము కదా. ఒక కంట నీరొలకుతుంది, తన్మయత్వముతో దైవాన్ని తలచి, కపట నటన 2 నాల్కలతో ఊళ్ళోళ్ళ ఉసురనకా, మన వల్ల, ఒక పరి జననం, ఒక పరి మరణం, అయినది కదా? మరి ఇంకా ఆ జీవిత చక్రం నుంచి సాధనతో బయట పడలేమా?

అరె పారేటి సెలయేరు, అల సంద్రాన కలిసినట్టు, మనము పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసి, దైవం మన తోడుగా, వెంటాడెనే అని ఆనందముగా, అహంకారం విడచిన, మానస శాంతి, పూచేనులే.

పొలములో జొన్న పంట కంకి, ధూళే ప(వి) డినట్టు, మన తలపులలో కన్నులలో మోహం, తొలచితివే. ఆ తీగవదిలొచ్చిన మల్లికవే, నియంత్రణ సాధంతో, ఒకమారు జపాల బదులీవే. పెదవిపై దైవ గాన నాదం వుంచీ, మంత్రాలను జపించి, వేళ్ళతో వత్తిన ఓత్తితో, వెలిగిన దీపమింక, ఆరి పోదులే. అరె, మెరిసేటి లక్ష్యం మనది, మన సాధనకు ఎదురేది.
మనం ఉండేచోట అది భారతమైనా విదేశమైనా, శాంతములే. ఇక మన జీవిత కాలం మొత్తం, నిత్యం చెయ్యవలెను పుణ్యమునే.

భవిష్యత్ మనశ్శాంతికై, ఒక్కసారి మనసు నియంత్రణ చేసి, ఒక గడియ మోహం వదిలించి, ధ్యానాన ఊపిరాపవె, ఓజీవా. మన గుండె లోగిల నేచేరా, జపం కొంచెం మనసుకు హత్తుకో, బ్రమజీవా. చినుకంటి చిరు మంచి మాటా, వెలుగంటి ఆ దైవ చూపు, దేహమిక, మట్టిలొ కలిసి, పోయే వరకు, నేర్చునో కదా. ప్రాణం దైవ చెంత నుండంగా, మనం మరణించి పోవుటెలా? అరె మన జీవమె, శివయ్యేనయా, చంపదలచు మరణమైన, మాయమయా, జీవా మన సాధనతో.

మోహాల బ్రమ జీవా.., మనం కుంకుమల్లె మారిపోమా..!
రోజుధ్యానమాడ, పసుపులాగ, సాధనాలు, చే.సుకోమా..
దైవఅందెలకు, మువ్వలాగ, మనల్ని కొంచెం, మా.ర్చుకోమా.. - 2 సార్లు

ఒక కంట నీరొలకా.., ఊళ్ళోళ్ళ ఉసురనకా..
మన వల్ల, ఒక పరి జననం, ఒక పరి మరణం, అ.యి.నదీ..

అరె పారేటి సెలయేరు, అల సంద్రాన కలిసినట్టు
దైవం మన తోడుగా, వెంటాడెనే
అహంకారం విడచిచ, మానస శాంతి, పూచేనులే.. ||మోహాల బ్రమజీవా||

జొన్న కంకి, ధూళే పడినట్టు, కన్నులలో మోహం, తొలచితివే..
తీగవదిలొచ్చిన మల్లికవే., ఒకమారు జపా.ల బదులీవే...
పెదవిపై నాదం.వుంచీ, మంత్రాలను జపిం.చి.
వేళ్ళతో వత్తిన ఓత్తితో, వెలిగిన దీపమింక, పో.దులే

అరె, మెరిసేటి లక్ష్యం మనది, మన సాధనకు ఎదురేది
మనం ఉండేచోట, శాంతములే
ఇక కాలం మొత్తం, చెయ్యవలెను పుణ్యమునే.. ||మోహాల బ్రమజీవా||

ఒక గడియ మోహం వదిలించి, ధ్యానాన ఊపిరాపవె, ఓజీవా..
మన గుండె లోగిల నేచేరా, జపం కొంచెం హత్తుకో, బ్రమజీవా.

చినుకంటి చిరుమాటా., వెలుగంటి ఆ చూపు.
దేహమిక, మట్టిలొ కలిసి, పోయే వరకు, నే.ర్చునో.
ప్రాణం దైవ చెంత నుండంగా, మనం మరణించి పోవుటెలా
అరె మన జీవమె, శివయ్యేనయా,
చంపదలచు మరణమైన, మాయమయా.. ||మోహాల బ్రమజీవా||

నన్ను కొంచెం మార్చుకుంటా
ఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ… ఓహో ఓఓ ఓఓ ఓఓ

Original

నెల్లూరి నెరజాణా.., నే కుంకుమల్లె మారిపోనా..!
నువ్వుస్నానమాడ, పసుపులాగ, నన్నుకొంచెం, పూ.సుకోవే..
నీఅందెలకు, మువ్వలాగ, నన్నుకొంచెం, మా.ర్చుకోవే.. - 2 సార్లు

ఒక కంట నీరొలకా.., పెదవెంట ఉసురనకా..
నీ వల్ల, ఒక పరి జననం, ఒక పరి మరణం, అ.యి.నదీ..

అరె పారేటి సెలయేరు, అల సంద్రాన కలిసినట్టు
గుండె నీ తోడుగా, వెంటాడెనే
అరికాలు మరిచి, అడవి చెట్టు, పూచేనులే.. ||నెల్లూరి నెరజాణా||

జొన్న కంకి, ధూళే పడినట్టు, కన్నులలో దూరి, తొలచితివే..
తీగవదిలొచ్చిన మల్లికవే., ఒకమారు నవ్వుతు బదులీవే...
పెదవిపై పెదవుంచీ., మాటలను జుర్రుకుని.
వేళ్ళతో వత్తిన మెడపై, రగిలిన తాపమింక పో.లేదు

అరె, మెరిసేటి రంగు నీది, నీ అందానికెదురేది
నువ్వు తాకే చోట, తీపెక్కులే
ఇక ఒళ్ళు మొత్తం, చెయ్యవలెను పుణ్యమునే.. ||నెల్లూరి నెరజాణా||

ఒక గడియ కౌగిలి బిగియించి, నా ఊపిరాపవె ఓచెలియా..
నీ గుండె లోగిల నేచేరా, నన్ను కొంచెం హత్తుకో చెలికాడా..

చినుకంటి చిరుమాటా, వెలుగంటి ఆ చూపు
దేహమిక, మట్టిలొ కలిసిపోయే వరకు, ఓ.ర్చునో.
ప్రాణం నా చెంతనుండంగా, నువు మరణించి పోవుటెలా
అరె నీ జీవమె, నేనేనయా, చంపదలచు మరణమైన, మాయమయా.. ||నెల్లూరి నెరజాణా||

నన్ను కొంచెం మార్చుకుంటా
ఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ… ఓహో ఓఓ ఓఓ ఓఓ  
Author photo Sri, Telugu , 15+ yrs Journalist/ Photo/ Video/ Edit/ Field/ Publish. 840+ Foreign and local events/ places coverage, 2108 General Articles and views 1,861,967; 104 తత్వాలు (Tatvaalu) and views 224,525
Dt : 19-Feb-2024, Upd Dt : 19-Feb-2024, Category : Songs
Views : 116 ( + More Social Media views ), Id : 2029 , State : Andhra/ Telangana (Telugu) , Country : India
Tags : Nelluri , Nerajana , Bhakti , Parody , Oke , Okkadu , Arjun , Manisha , Koirala , Raghuvaran
Note : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు. Whatever you are reading here is their opinion or experience or heard from elders. Everyone may not agree. Please consult your elders and decide whether it is good or bad.
ఆత్మ వంచన కాపీ వద్దు, ఫార్వార్డ్ ముద్దు. స్వార్థం నిర్లక్ష్యం వదిలి, భారతీయ విలువల, మంచిని పంచిన పెంచిన పుణ్యం.
మా సామాజిక చైతన్య సమాచారం లో తప్పులు ఉంటే మన్నించి, బాధ్యత గల పౌరునిగా, మంచిని పెంచే, ఆదర్శ వ్యక్తి గా, సరిచేసి సూచించగలరు.
మాతృమూర్తి మాతృభాషను గౌరవించి, తెలుగు లో సొంతం గా 2 మాటలు రాయడం, కనీసం మమ్మల్ని తిట్టేందుకు అయినా. ధర్మాన్ని రక్షించిన, అది మనల్ని కాపాడుతుంది.

Share
ఆ టీవీ, ఈ టీవీ, మీ టీవీ, మా టీవీ, వాళ్ళ టీవీ పత్రిక - అన్ని టీవీ, పత్రిక వార్తలు వినోదం ఇక్కడే
Facebook Comments
All best news at one place for NRIs
Multiple source NEWS from 11 yrs
No Ads or Spam, free Content